Nguyễn Minh Nhựt - 3H Japanese Language School

Nhân viên trung tâm rất là nhiệt tình, hình như k có ngày lễ hay sự kiện nào mà không có tiệc, còn làm hồ sơ thì rất là “chan tồ”, hồ sơ rất đẹp, mực in rất tốt.... đùa thôi, Trung Tâm Thanh Niên thì từ việc tư vấn, làm hồ sơ đến việc đãi ngộ học viên,.. mọi thứ phải nói là trên cả tuyệt vời.

Giáo viên thì rất chi nhiệt tình, giảng giải đến khi học viên hiểu thì thôi, đôi khi cần phụ đạo đêm, vẫn nhiệt tình đến Trung tâm dạy...

Cách làm việc, giờ giấc theo khuôn khổ, trễ 1p là bị phạt... Nên đã giúp chúng e làm quen với cách làm việc của người Nhật.

3H Japanese Language School