THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trung Tâm Ngoại Ngữ Thanh Niên

  3 Tân Thới Nhất 13, Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM

  info@thanhnienacademy.edu.vn

  028 3620 0831 - 0986 550 474

  www.facebook.com/internship.thuctapvieclam

CONTACT FORM