Nguyễn Minh Phúc - An Language School

Trung tâm dạy nhiệt tình, giáo viên toàn vui tính.. vì không đi làm nên học xong cũng thoải mái.. có nhiều đứa muốn học Phúc cũng định giới thiệu tới trường.. mà nó chưa chuẩn bị nên từ từ.

 

An Language School