DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀN QUỐC

STT

TÊN TRƯỜNG

THÔNG TIN LIÊN HỆ

1

Ajou University

– Website: https://www.ajou.ac.kr/

2

Andong National University

– Website: https://www.andong.ac.kr/
– Địa chỉ: 경상북도안동시송천동 388번지

3

Anyang Universiry

– Website: https://www.anyang.ac.kr/
– Địa chỉ: 경기도안양시만안구안양5동 708-113번지

4

Baekseok University

– Website: https://www.bu.ac.kr/
– Địa chỉ: 충청남도천안시동남구안서동 115번지

5

Busan Presbyterian University

– Website: https://www.bjc.ac.kr/
– Địa chỉ: 경상남도김해시구산동 764번지

6

Busan Women’s College

– Website: https://www.bwc.ac.kr/
– Địa chỉ: 부산광역시부산진구양정동 74번지

7

Calvin University

– Website: https://calvin.ac.kr/
– Địa chỉ: 경기도용인시기흥구마북동 142-12번지

8

Catholic University of Daegu

– Website: https://www.cataegu.ac.kr/
– Địa chỉ: 경상북도경산시하양읍금락리 330번지

9

Catholic University of Pusan

– Website: https://www.cup.ac.kr/
– Địa chỉ: 부산광역시금정구부곡3동 9번지

10

CHA Euigwa University

– Website: https://www.cha.ac.kr/
– Địa chỉ: 경기도포천시동교동 198-1번지

11

Changwon National University

– Website: https://www.changwon.ac.kr/
– Địa chỉ: 경상남도창원시의창구사림동 9번지

12

Cheongju National University of Education

– Website: https://www.cje.ac.kr/
– Địa chỉ: 충청북도청주시흥덕구청남로 2065번지

13

Cheongju University

– Website: https://www.chongju.ac.kr/
– Địa chỉ: 충청북도청주시상당구내덕동 36번지

14

Chongshin University

– Website: https://www.chongshin.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울사당3동산 31-3번지

15

Chonnam National University

– Website: https://www.jnu.ac.kr/
– Địa chỉ: 광주광역시북구용봉동 333번지

16

Chosun University

– Website: https://www.chosun.ac.kr/
– Địa chỉ: 광주광역시동구서석동 375번지

17

Chugye University For The Arts

– Website: https://www.chugye.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울특별시서대문구북아현동 190-1번지

18

Chung-Ang University

– Website: https://www.cau.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울특별시동작구흑석동 221번지

19

Chungbuk National University

– Website: https://www.chungbuk.ac.kr/
– Địa chỉ: 충청북도청주시흥덕구내수동로 52번지

20

Chungcheon National University of Education

– Website: https://www.cnue.ac.kr/
– Địa chỉ: 강원도춘천시공지로 126번지

21

Chungju National University

– Website: https://www.cjnu.ac.kr/
– Địa chỉ: 충청북도충주시대학로 50번지

22

Chungnam National University

– Website: https://www.cnu.ac.kr/
– Địa chỉ: 대전광역시유성구대학로 99번지

23

Daebul University

– Website: https://www.daebul.ac.kr/
– Địa chỉ: 전라남도영암군삼호읍산호리 72번지

24

Daegu Arts University

– Website: https://www.dgau.ac.kr/
– Địa chỉ: 경상북도칠곡군가산면다부리산117-6번지

25

Daegu Haany University

– Website: https://www.dhu.ac.kr/
– Địa chỉ: 경상북도경산시한의대로 1번지

26

Daegu National University of Education

– Website: https://www.dnue.ac.kr/
– Địa chỉ: 대구광역시남구중앙대로 219

27

Daegu University

– Website: https://www.daegu.ac.kr/
– Địa chỉ: 경상북도경산시진량읍내리리 15번지

28

Daegu University of Foreign Studies

– Website: https://www.dufs.ac.kr/
– Địa chỉ: 경상북도경산시남천면협석리 128-1

29

Daejeon Catholic University

– Website: https://www.dcatholic.ac.kr/
– Địa chỉ: 충청남도연기군전의면신방리 263-3번지

30

Daejeon University

– Website: https://www.dju.ac.kr/
– Địa chỉ: 대전광역시동구용운동 96-3번지

31

Daejin University

– Website: https://www.daejin.ac.kr/
– Địa chỉ: 경기도포천시선단동산 11-1번지

32

Daeshin University

– Website: https://www.daeshin.ac.kr/
– Địa chỉ: 경상북도경산시백천동 137번지

33

Dankook University

– Website: https://www.dankook.ac.kr/
– Địa chỉ: 경기도용인시수지구죽전동 126번지

34

Dong-A University

– Website: https://www.donga.ac.kr/
– Địa chỉ: 부산광역시사하구하단2동 840번지

35

Dongduk Women’s University

– Website: https://www.dongduk.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울시성북구하월곡동 23-1번지

36

Dong-eui Uinversity

– Website: https://www.dongeui.ac.kr/
– Địa chỉ: 부산광역시부산진구가야동산 24번지

37

Dongguk University

– Website: https://www.dongguk.edu/
– Địa chỉ: 서울특별시중구필동3가 26번지

38

Dongseo University

– Website: https://www.dongseo.ac.kr/
– Địa chỉ: 부산광역시사상구주례로 47번지

39

Dongshin University

– Website: https://www.dsu.ac.kr/
– Địa chỉ: 전라남도나주시건재로 185번지

40

Dongyang University

– Website: https://www.dyu.ac.kr/
– Địa chỉ: 경상북도영주시풍기읍산법리 1번지

41

Duksung Women’s University

– Website: https://www.duksung.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울특별시도봉구쌍문동 419번지

42

Ewha Womans University

– Website: https://www.ewha.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울특별시서대문구이화여대길 52번지

43

Gangneung Wonju National University

– Website: https://www.kangnung.ac.kr/
– Địa chỉ: 강원도강릉시지변동 123

44

Gongju National University of Education

– Website: https://www.kongju-e.ac.kr/
– Địa chỉ: 충청남도공주시봉황동 376 공주교육대학교

45

Gwangju Catholic University

– Website: https://www.kjcatholic.ac.kr/
– Địa chỉ: 전라남도나주시남평읍남석리 170

46

Gwangju Institute of Science and Technology

– Website: https://www.gist.ac.kr/
– Địa chỉ: 광주광역시북구오룡동 1번지

47

Gwangju National University of Education

– Website: https://www.gnue.ac.kr/
– Địa chỉ: 광주광역시북구풍향동 1-1번지

48

Gwangju University

– Website: https://www.kwangju.ac.kr/
– Địa chỉ: 광주광역시남구진월동 592-1번지

49

Gyeongju University

– Website: https://www.gju.ac.kr/
– Địa chỉ: 경상북도경주시효현동산 42-1번지

50

Gyeongnam National University of Science and Technology

– Website: https://gntech.ac.kr/
– Địa chỉ: 경상남도진주시칠암동 150번지

51

Gyeongsang National University

– Website: https://www.gnu.ac.kr/
– Địa chỉ: 경상남도진주시진주대로 501번지

52

Hallym University

– Website: https://www.hallym.ac.kr/
– Địa chỉ: 강원도춘천시옥천동 1번지

53

Hankuk University of Foreign Studies

– Website: https://www.hufs.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울특별시동대문구이문동 270

54

Hannam University

– Website: https://www.hannam.ac.kr/
– Địa chỉ: 대전광역시대덕구오정동 133번지

55

Hanseo University

– Website: https://www.hannam.ac.kr/
– Địa chỉ: 대전광역시대덕구오정동 133번지

56

Hanshin University

– Website: https://www.hs.ac.kr/
– Địa chỉ: 경기도오산시양산동 411번지

57

Hansung University

– Website: https://www.hansung.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울특별시성북구삼선동2가 389번지

58

Hanyang University

– Website: https://www.hanyang.ac.kr/
– Địa chỉ: 성울특별시성동구행당동 17번지

59

Honam University

– Website: https://www.honam.ac.kr/
– Địa chỉ: 광주광역시광산구어등대로 417번지

60

Hongik University

– Website: https://www.hongik.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울시마포구상수동 72-1

61

Hoseo University

– Website: https://www.hoseo.ac.kr/
– Địa chỉ: 충청남도아산시배방읍세출리 165번지

62

Howon University

– Website: https://www.howon.ac.kr/
– Địa chỉ: 전라북도군산시임피면월하리 727번지

63

Hyupsung University

– Website: https://www.uhs.ac.kr/
– Địa chỉ: 경기도화성시봉담읍상리 14번지

64

Inha University

– Website: https://www.inha.ac.kr/
– Địa chỉ: 인천광역시남구용현동 253번지

65

Inje University

– Website: https://www.inje.ac.kr/
– Địa chỉ: 경상남도김해시어방동 607번지

66

Jeju National University

– Website: https://www.jejunu.ac.kr/
– Địa chỉ: 제주특별자치도제주시아라1동 1번지

67

Jeonju National University of Education

– Website: https://www.jnue.ac.kr/
– Địa chỉ: 전라북도전주시완산구동서학동 128번지

68

Jeonju University

– Website: https://www.jj.ac.kr/
– Địa chỉ: 전라북도전주시완산구효자동3가 12번지

69

Jesus University

– Website: https://www.jesus.ac.kr/
– Địa chỉ: 전라북도전주시완산구중화산동1가 168-1번지

70

KAIST

– Website: https://www.kaist.ac.kr/
– Địa chỉ: 대전광역시유성구구성동 373-1번지

71

Kangnam University

– Website: https://www.kangnam.ac.kr/
– Địa chỉ: 경기도용신시기흥구구갈동산 111번지

72

Kangwon National University

– Website: https://www.kangwon.ac.kr/
– Địa chỉ: 강원도춘천시효자2동 192-1번지

73

Kaya University

– Website: https://www.kaya.ac.kr/
– Địa chỉ: 경상남도김해시삼계동 60번지

74

KDI School

– Website: https://www.kdischool.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울시동대문구청량리동 207-43번지

75

Keimyung University

– Website: https://www.kmu.ac.kr/
– Địa chỉ: 대구광역시달서구신당동 1000번지

76

Konkuk University

– Website: https://www.konkuk.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울시광진구화양동 1번지

77

Konyang University

– Website: https://www.konyang.ac.kr/
– Địa chỉ: 대전광역시서구사수원동 685번지

78

Kookmin University

– Website: https://www.kookmin.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울시성북구정릉동 861-1번지

79

Korea Aerospace University

– Website: https://www.hangkong.ac.kr/
– Địa chỉ: 경기도고양시덕양구화전동 200번지

80

Korea Baptist Theological University/Seminary

– Website: https://www.kbtus.ac.kr/
– Địa chỉ: 대전광역시유성구하기동산14

81

Korea Christian University

– Website: https://www.kcu.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울강서구화곡6동 953-1

82

Korea Maritime University

– Website: https://www.hhu.ac.kr/
– Địa chỉ: 부산광역시영도구동삼동 1

83

Korea National Sport University

– Website: https://www.knsu.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울송파구오륜동 88-15번지

84

Korea National University of Arts

– Website: https://www.karts.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울서초구서초동 2374번지남부순환로 2374

85

Korea National University of Education

– Website: https://www.knue.ac.kr/
– Địa chỉ: 충청북도청원군강내면다락리산 7번지

86

Korea Nazarene University

– Website: https://www.kornu.ac.kr/
– Địa chỉ: 충청남도천안시서북구쌍용동 456번지

87

Korea University

– Website: https://www.korea.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울성북구안암동5가 1번지

88

Korea University of Technology and Education

– Website: https://www.kut.ac.kr/
– Địa chỉ: 충청남도천안시동남구병천면가전리 307번지

89

Korean Bible University

– Website: https://www.bible.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울노원구상계7동 205번지

90

Kosin University

– Website: https://www.kosin.ac.kr/
– Địa chỉ: 부산광역시영도구동삼동 149-1번지

91

Kumoh National University of Technology

– Website: https://www.kumoh.ac.kr/
– Địa chỉ: 경산북도구미시양호동 1번지

92

Kundong University

– Website: https://www.kundong.ac.kr/
– Địa chỉ: 경상북도안동시임하면신닥리 121번지

93

Kunsan National University

– Website: https://www.kunsan.ac.kr/
– Địa chỉ: 전라북도군산시미룡동 68번지

94

Kwandong University

– Website: https://www.kwandong.ac.kr/
– Địa chỉ: 강원도강릉시내곡동 522번지

95

Kwangju Women’s University

– Website: https://www.kwu.ac.kr/
– Địa chỉ: 광주광역시광산구산정동 165번지

96

Kwangshin University

– Website: https://www.kwangshin.ac.kr/
– Địa chỉ: 광주광역시북구본촌동산 70번지

97

Kwangwoon University

– Website: https://www.kw.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울노원구월계동 447-1번지

98

Kyongbuk University of Foreign Studies

– Website: https://www.kufs.ac.kr/
– Địa chỉ: 대구광역시북구동호동 151번지

99

Kyonggi University

– Website: https://www.kyonggi.ac.kr/
– Địa chỉ: 경기도수원시영통구이의동산 94-6번지

100

KyungHee University

– Website: https://www.khu.ac.kr
– Địa chỉ: 서울동대문구회기동 1번지

101

Kyungdong University

– Website: https://www.k1.ac.kr/
– Địa chỉ: 강원도고성군토성면봉포리 91-1번지

102

Kyungil University

– Website: https://www.kiu.ac.kr/
– Địa chỉ: 경상북도경산시하양읍부호리 33번지

103

Kyungnam University

– Website: https://www.kyungnam.ac.kr/
– Địa chỉ: 경상남도창원시마산합포구월영동 449번지

104

Kyungpook National University

– Website: https://www.kyungpook.ac.kr/
– Địa chỉ: 대구광역시북구산격동 1370번지

105

Kyungsung University

– Website: https://ks.ac.kr/
– Địa chỉ: 부산광역시남구대연3동 314-79번지

106

Kyungwon University

– Website: https://www.kyungwon.ac.kr/
– Địa chỉ: 경기도성남시수정구복정동산 65번지

107

Luther University

– Website: https://www.ltu.ac.kr/
– Địa chỉ: 경기도용인시기흥구상갈동 17번지

108

Methodist Theological University

– Website: https://www.mtu.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울서대문구냉천동 31번지

109

Mokpo Catholic University

– Website: https://www.mcu.ac.kr/
– Địa chỉ: 전라남도목포시석현동 894-1번지

110

Mokpo National Maritime University

– Website: https://www.mmu.ac.kr/
– Địa chỉ: 전라남도목포시죽교동 571번지

111

Mokpo National University

– Website: https://www.mokpo.ac.kr/
– Địa chỉ: 전라남도무안군청계면도림리 61번지

112

Mokwon University

– Website: https://www.mokwon.ac.kr/
– Địa chỉ: 대전광역시서구도안동 653-9번지

113

Myongji University

– Website: https://www.mju.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울서대문구남가좌동 50-3번지

114

Myungshin University

– Website: https://www.myungshin.ac.kr/
– Địa chỉ: 전라남도순천시별량면금치리 710-1번지

115

Nambu University

– Website: https://www.nambu.ac.kr/
– Địa chỉ: 광주광역시광산구월계동 864-1번지

116

Paichai University

– Website: https://www.paichai.ac.kr/
– Địa chỉ: 대전광역시서구도마동 439-6번지

117

POSTECH

– Website: https://www.postech.ac.kr/
– Địa chỉ: 경상북도포항시남구효자동 31번지

118

Presbyterian College and Theological Seminary

– Website: https://www.pcts.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울광진구광장동 353번지

119

Pukyong National University

– Website: https://www.pknu.ac.kr/
– Địa chỉ: 부산광역시남구대연3동 599-1번지

120

Pusan National University

– Website: https://www.pusan.ac.kr/
– Địa chỉ: 부산광역시금정구장전동산 30번지

121

Pusan University of Foreign Studies

– Website: https://www.pufs.ac.kr/
– Địa chỉ: 부산광역시남구우암동산 55-1번지

122

Pyeongtaek University

– Website: https://www.ptuniv.ac.kr/
– Địa chỉ: 경기도평택시용이동 111번지

123

Sahmyook University

– Website: https://www.syu.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울노원구공릉2동 26-21번지

124

Sangji University

– Website: https://www.sangji.ac.kr/
– Địa chỉ: 강원도원주시우산동 660번지

125

Sangmyung University

– Website: https://www.smu.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울종로구홍지동 7번지

126

Sejong University

– Website: https://www.sejong.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울광진구군자동 98번지

127

Semyung University

– Website: https://www.semyung.ac.kr/
– Địa chỉ: 충청북도제천시신월동 579번지

128

Seokyeong University

– Website: https://www.seokyeong.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울성북구정릉동 16-1번지

129

Seonam University

– Website: https://www.seonam.ac.kr/
– Địa chỉ: 전라북도남원시광치동 720번지

130

[R] Seoul Christian Univeristy

– Website: https://www.scu.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울은평구신사동 1-19번지

131

[R] Seoul Jangsin University

– Website: https://www.seouljangsin.ac.kr/
– Địa chỉ: 경기도광주시경안동 219-1번지

132

[N] Seoul National University

– Website: https://www.snu.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울관악구대학동산 239-1번지

133

[E–N] Seoul National University of Education

– Website: https://www.snue.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울서초구서초동 1650번지

134

[T–N] Seoul National University of Science and Technology

– Website: https://www.seoultech.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울노원구공릉동 172번지

135

[R] Seoul Theological University

– Website: https://www.stu.ac.kr/
– Địa chỉ: 경기도부천시소사구소사본2동

136

[W] Seoul Women’s University

– Website: https://www.swu.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울노원구공릉동 126번지

137

Seowon University

– Website: https://www.seowon.ac.kr/
– Địa chỉ: 충청북도청주시흥덕구모충동 263번지

138

Shingyeong University

– Website: https://www.sgu.ac.kr/
– Địa chỉ: 경기도화성시남양동 1485번지

139

Silla University

– Website: https://www.silla.ac.kr/
– Địa chỉ: 부산광역시사상구괘법동산 1-1번지

140

Sogang University

– Website: https://www.sogang.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울마포구신수동 1번지

141

[W] Sookmyung Women’s University

– Website: https://www.sookmyung.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울용산구청파동 2가 53-1번지

142

Soon Chun Hyang University

– Website: https://www.sch.ac.kr/
– Địa chỉ: 충청남도아산시신창면읍내리 646번지

143

Soongsil University

– Website: https://www.ssu.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울동작구상도1동 511번지

144

Sun Moon University

– Website: https://www.sunmoon.ac.kr/
– Địa chỉ: 충청남도아산시탕정면갈산리 100번지

145

[N] Sunchon National University

– Website: https://www.sunchon.ac.kr/
– Địa chỉ: 전라남도순천시매곡동 315번지

146

Sungkonghoe University

– Website: https://www.skhu.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울구로구항동 1-1번지

147

Sungkyul University

– Website: https://www.sungkyul.ac.kr/
– Địa chỉ: 경기도안양시만안구안양동 400-10번지

148

Sungkyunkwan University

– Website: https://www.skku.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울종로구명륜3가 53번지

149

[W] Sungshin Women’s University

– Website: https://www.sungshin.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울성북구동선동3가 249-1번지

150

[R] Suwon Catholic University

– Website: https://www.suwoncatholic.ac.kr/
– Địa chỉ: 경기도화성시봉담읍왕림리 226번지

151

Tamna University

– Website: https://www.tnu.ac.kr/
– Địa chỉ: 제주특별자치도서귀포시하원동산 70번지

152

[R] The Catholic University of Korea

– Website: https://www.cuk.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울서초구반포동 505번지

153

The University of Seoul

– Website: https://www.uos.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울동대문구전농동 90번지

154

The University of Suwon

– Website: https://www.suwon.ac.kr/
– Địa chỉ: 경기도화성시봉담읍와우리산 2-2번지

155

Tongmyeong University

– Website: https://www.tu.ac.kr/
– Địa chỉ: 부산광역시남구용당동 535번지

156

Uiduk University

– Website: https://www.uu.ac.kr/
– Địa chỉ: 경상북도경주시강동면유금리 525번지

157

University of Incheon

– Website: https://www.incheon.ac.kr/
– Địa chỉ: 인천광역시연수구송도동 12-1번지

158

University of Ulsan

– Website: https://www.ulsan.ac.kr/
– Địa chỉ: 울산남구무거동산 29번지

159

Wonkwang University

– Website: https://www.wku.ac.kr/
– Địa chỉ: 전라북도익산시신용동 344-2번지

160

Woosuk University

– Website: https://www.woosuk.ac.kr/
– Địa chỉ: 전라북도완주군삼례읍후정리 490번지

161

Yeungnam University

– Website: https://www.yu.ac.kr/
– Địa chỉ: 경상북도경산시대동 214-1번지

162

[A] Yewon Arts University

– Website: https://www.yewon.ac.kr/
– Địa chỉ: 전라북도임실군신평면창인리271번지

163

Yong In University

– Website: https://www.yongin.ac.kr/
– Địa chỉ: 경기도용인시처인구삼가동 470번지

164

Yeonsei University

– Website: https://www.yonsei.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울서대문구신촌동 134번지

165

Youngdong University

– Website: https://www.youngdong.ac.kr/
– Địa chỉ: 충청북도영동군영동읍설계리 12-1번지

166

[R] Youngnam Theological University

– Website: https://www.ytus.ac.kr/
– Địa chỉ: 경상북도경산시진량읍봉회리 117번지

167

Youngsan University

– Website: https://www.ysu.ac.kr/
– Địa chỉ: 경상남도양산시주남동산 150번지

168

[R] Youngsan University of Theological Studies

– Website: https://www.youngsan.ac.kr/
– Địa chỉ: 전라남도영광군백수읍길용리 20-2번지